Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους πριν συνεχίσετε την περιήγηση σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Με την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας τεκμαίρετε η αποδοχή από μέρους σας των παρόντων όρων χρήσης καθώς και η δέσμευση σας από αυτούς. Σε περίπτωση μη συμφωνίας από μέρους σας με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείστε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω περιήγηση ή χρήση της ιστοσελίδας. Περαιτέρω, με την υποβολή αιτήσεως εγγραφής μέλους – συνδρομής σας τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος. Η ιστοσελίδα μας δικαιούται να τροποποιεί κατά την κρίση της και ελεύθερα τον τρόπο λειτουργίας της, υπό τον όρο ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δεν θα παραβλάπτουν τα δικαιώματα του μέλους, που πηγάζουν από τους παρόντες όρους.

Με την αποδοχή αιτήσεως εγγραφής μέλους με συνδρομή στην ιστοσελίδα μας, ουσιαστικά καταρτίζεται σύμβαση ανάμεσα σε εσάς ως μέλος και την ιστοσελίδα υπό τους όρους του παρόντος. Δυνάμει της συμβάσεως αυτής εσείς ως μέλος αποκτάτε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα μας, όσο συχνά επιθυμείτε κατά τις ώρες και για το χρονικό διάστημα που τελικά θα επιλέξετε σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος.

Γενικοί Όροι – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από την ίδια, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της.

Το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους του παρόντος.

Το μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι η εγγραφή και η συμμετοχή του απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται από το μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από την ιστοσελίδα για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Για το λόγο αυτό, η υποβολή της αίτησης εγγραφής του μέλους συνιστά αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς την ιστοσελίδα, προκειμένου να καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα της ιστοσελίδας με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος της ιστοσελίδας και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.

Η ιστοσελίδα δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού από την ιστοσελίδα. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως προς την ιστοσελίδα και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Για τον λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται ότι δεν πωλεί ή ενοικιάζει ή κάνει γνωστά με οποιονδήποτε τρόπο, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε σκοπό. Η ιστοσελίδα μας δεν αποστέλλει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο των πιστωτικών καρτών ή/και των χρεωστικών καρτών που χρησιμοποιούνται από τα μέλη για τις συναλλαγές τους.

Δια της παρούσας ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα είναι γνωστές ως cookies.

Τα cookies δεν είναι προγράμματα υπολογιστή, απλώς μικρά αρχεία πληροφοριών χάρη στα οποία οι ιστοσελίδες μπορούν να αποθηκεύουν και να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε σχέση με τα μοντέλα περιήγησης των χρηστών.

Τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες (για παράδειγμα, θυμούνται έναν κωδικό σύνδεσης, διατηρούν τα προϊόντα σε ένα καλάθι αγορών ή παρουσιάζουν συναφές περιεχόμενο).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί το μέλος, το είδος του υπολογιστή, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), το λειτουργικό του σύστημα, και άλλες πληροφορίες αυτού του είδους.

Το μέλος δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η ιστοσελίδα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται με σκοπό να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και ασύγχρονα.

Με τη συμμετοχή σας στα μαθήματα μας δηλώνετε ότι συναινείτε στη βιντεοσκόπηση και στη δημοσιοποίηση τους στο ανωτέρω κανάλι.

Για οποιαδήποτε ερώτηση-διευκρίνηση σχετικά με την βιντεοσκόπηση των μαθημάτων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email στο email info@ftrooms.gr ή τηλεφωνικά στο 2310467790.

Συναλλαγές – Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

Παραγγελίες μπορούν να γίνουν μόνο από άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Το ftrooms.gr δεν επεξεργάζεται και δεν κρατάει αντίγραφα της πιστωτικής σας κάρτας για τις συναλλαγές σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται απευθείας από τον εκάστοτε συμβεβλημένο πάροχο συναλλαγών.

Πολιτική Ακυρώσεων

Το ftrooms.gr διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των προγραμμάτων του, των γυμναστών και των τιμών των πακέτων εγγραφής του, ενημερώνοντας τα μέλη του σχετικά μέσα από το ίδιο το site. Στην περίπτωση αλλαγής των προγραμμάτων και των γυμναστών μας, το αντίτιμο της εγγραφής δεν επιστρέφεται. Στην περίπτωση αλλαγής του κόστους των πακέτων, η αλλαγή θα ισχύσει μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος πακέτου-χρόνου που το μέλος έχει επιλέξει.

Το ftrooms.gr δεν υποχρεούται να επιστρέψει το αντίτιμο της εγγραφής των μελών του, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του ευλόγου ελέγχου του ftrooms.gr , που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών μας, το site διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονικό διάστημα της εγγραφής των μελών του και να το επιμηκύνει, ώστε να μην χαθεί μέρος πακέτου που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που το πρόβλημα είναι παροδικό και λυθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, το αντίτιμο της εγγραφής δεν επιστρέφεται, αλλά ισχύει ως έχει.

«Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν ή να μετακυλίσουν το αγορασμένο πακέτο/εγγραφή σε άλλον χρήστη. Η εγγραφή είναι προσωπική και δεν μετακυλίεται σε οποιονδήποτε άλλον. Η υπάρχουσα εγγραφή δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη χρήσης του πακέτου που έχει επιλεγεί από το χρήστη ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του.»

Αποδοχή των όρων χρήσης – Εγγραφή και Συνδρομή Μέλους

Ως μέλος της ιστοσελίδας μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή από την ιστοσελίδα η εγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή και αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής ή το παραστατικό.

Η ιδιότητα μέλους της ιστοσελίδας (και γενικά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν) είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο δανεισμός ή παραχώρηση της χρήσης των κωδικών πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται. Η συμφωνία αυτή αφορά προσωπικά εσάς ως μέλος και γίνεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Για τα μέλη που κάνουν χρήση των προγραμμάτων της ιστοσελίδας, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη εξέταση τους από ιατρό που θα τους βεβαιώσει πως έχουν την δυνατότητα να ασκούνται σωματικά χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Το μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως είναι σε καλή σωματική κατάσταση, πως μπορεί να αθλείται και πως χαίρει άκρας υγείας πριν την εγγραφή του και προτού ξεκινήσει η ενασχόληση του με ασκήσεις και γυμναστικές δραστηριότητες.

Για την απόλαυση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας έχετε την επιλογή να γίνεται συνδρομητής στην ιστοσελίδα. Το ποσό της συνδρομής θα είναι ανάλογο του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών της ιστοσελίδας προς εσάς ξεκινά από την καταβολή του ποσού της συνδρομής και θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που εσείς θα επιλέξετε. Η υποχρέωση του μέλους για πληρωμή του ποσού της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που χρησιμοποιεί το μέλος. Το ποσό της συνδρομής που θα καταβάλλει το μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση της συνδρομής του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί με τυχόν αξιώσεις του μέλους.

Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας

Το μέλος αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:

Μολονότι η ιστοσελίδα, ο υπεύθυνος/ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι αυτής, κάνουν κάθε προσπάθεια για την παροχή ποιοτικών πληροφοριών προς τα μέλη και τους χρήστες της, η ιστοσελίδα αποποιείται της παροχής κάθε σιωπηρής εγγύησης της για την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, και την καταλληλότητας της οποιαδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω αυτής ή των πληροφοριών που αποστέλλονται από τους εκπαιδευτές ή από την ίδια την ιστοσελίδα στα μέλη αυτής. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή θα αντιστοιχούν στις πλέον πρόσφατες διαπιστώσεις και εξελίξεις σχετικά με το συγκεκριμένο υλικό. Η ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από άτομα ενήλικα και υγιή. Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από ανήλικους ή άτομα με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να επισκέπτονται ιατρό πριν από την έναρξη κάθε είδους άθλησης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα ή αποστέλλονται σε εσάς από κάποιο συνεργάτη της ιστοσελίδας έχουν σκοπό την παροχή βοήθειας και συμβουλών προς εσάς σχετικά με την εκγύμναση σας. Όλες οι πληροφορίες είναι γενικής φύσεως. Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι ιατρική οργάνωση ή κλινική, ούτε στελεχώνεται από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί ιατρικά. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας δεν έχουν σαν σκοπό να αντικαταστήσουν και δεν αντικαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο της ιατρικές συμβουλές. Προτού ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας ιατρό ο οποίος θα κρίνει εάν και εφόσον το εν λόγω πρόγραμμα εκγύμνασης είναι κατάλληλο για εσάς. Οι εκπαιδευτές, συνεργάτες καθώς και υπάλληλοι της ιστοσελίδας δεν μπορούν αν σας παράσχουν ιατρικές συμβουλές. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται τις συμβουλές που σας παρέχουν οι εκπαιδευτές συνεργάτες και υπάλληλοι της ιστοσελίδας ως ιατρικές.

Η ιστοσελίδα καθώς και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι αυτής δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του μέλους, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τελευταίου με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι έγκυες γυναίκες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ιστοσελίδας που θα έπρεπε να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε πως ενώ τα προγράμματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων που παρέχει η ιστοσελίδα επιτρέπουν στο μέλος την ενασχόληση του με διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες που ενδεχομένως είναι προς όφελος της υγείας του, η ενασχόληση του μέλους με αυτές εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να προκληθούν από διάφορους σωματικούς τραυματισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα ή άσκηση.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε πως δια του παρόντος ενημερωθήκατε και σας συστάθηκε να επισκεφθείτε και να συμβουλευτείτε τον φυσιοθεραπευτή ή τον θεράπων ιατρό σας ώστε να ζητήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη ιατρική βοήθεια και να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση ή σωματική δραστηριότητα.