Όροι και Προϋποθέσεις Διακοπής Μηνιαίας Συνδρομής

Η διακοπή της συνδρομής γίνεται με την υποβολή του αιτήματος σας στην παρακάτω φόρμα,
τουλάχιστον 7 μέρες πριν την λήξη της τρέχουσας συνδρομής σας.

 

Φόρμα Διακοπής Συνδρομής